Koristne objave

Kaj je oglaševanje

je dejavnost, s katero želimo uporabnike obvestiti o svojih izdelkih in/ali storitvah in je najpomembnejša tržno-komunikacijska dejavnost. Je vsaka plačana oblika tržnega komuniciranja.

Ima več namenov:

  • Obveščati porabnike o novih izdelkih in storitvah ter izboljšavah obstoječih
  • Pri porabnikih ustvarjati pozitiven odnos do podjetja in izdelkov ter storitev
  • Vplivati na povečanje prodaje izdelkov in storitev
  • Izdelke oz. storitve prikazati na privlačen način
  • Usmerjati neodločene kupce, kako izbirati med več istovrstnimi izdelki ali storitvami
  • Delovati na spremembo ustaljenih navad pri porabi izdelkov ali storitev
Preberi več

Kaj je Logotip?

Logotip je vizualna prezentacija podjetja, organizacije ali blagovne znamke. Je ime, simbol, monogram, znak, znamka ali katerakoli druga oblika, ki je skreirana za lažjo in zanesljivo prepoznavnost podjetja pri ciljani skupini ljudi.

Kratka zgodovina logotipa

Oblikovanje logotipa ima tako dolgo zgodovino, kot je dolga evropska civilizacija. Stari grki so uporabljali simbole, ki so bili sestavljeni iz ene ali več črk iz njihove linearne B pisave. Te so ponavadi predstavljale začetnice imena neke osebe ali kraja in so jih uporabljali za označitev pripomočkov, stvari ali pa državnih simbolov. Zgodnji grški kovanci so ponavadi nosili logotip kralja ali kraja od koder so izhajali. V srednjem veku so logotipe uporabljali tudi že v komercialne namene.

Trgovci v 13. stoletju so logotip uporabljali kot zaščitni znak za svoje blago. Ti primerki logotipa vključujejo označbe dvorcev, kovačev in plemstva. V 18. stoletju je že skoraj vsak trgovec imel svoj zaščitni znak ali pečat - logotip.

Industrijska revolucija je povzročila dramatično povečanje pomena in vrednosti zaščitnih znakov. V 50-ih letih 20. stoletja se je z rastjo velikih korporacij povečala tudi pomembnost in razpoznavnost simbolov, ki sedaj lahko že s svojim pojavljanjem uspešno promovira določeno podjetje.

Preberi več

Poslovna vizitka


LE KOŠČEK PAPIRJA ALI KAJ VEČ?
Vizitka je močan marketinški pripomoček vsakega podjetja in je pomembno sredstvo poslovnega komuniciranja. Tega se ljudje vse premalokrat zavedajo in ji ne dajejo potrebne pozornosti. Pri kontaktu z morebitnim poslovnim partnerjem ali stranko vzbudi vizitka prvi vtis o nas in o podjetju. Tega se marsikdo ne zaveda in mu pomeni zgolj zapisano telefonsko številko ali elektronski naslov. Pomislite kakšen vtis da o vas vizitka, ki je stiskana na cenenem papirju, je pomečkana in brez jasne grafične podobe, katera bi naj dala vtis zanesljivega poslovnega partnerja.

Preberi več