Altius, marketing, oblikovanje, storitve, d.o.o.

Začnimo projekt skupaj

Čučkova ulica 5
2250 Ptuj
02 749 32 10
Image Alt

Kaj je oglaševanje

Oglaševanje

Kaj je oglaševanje

je dejavnost, s katero želimo uporabnike obvestiti o svojih izdelkih in/ali storitvah in je najpomembnejša tržno-komunikacijska dejavnost. Je vsaka plačana oblika tržnega komuniciranja.

Ima več namenov:

 • Obveščati porabnike o novih izdelkih in storitvah ter izboljšavah obstoječih
 • Pri porabnikih ustvarjati pozitiven odnos do podjetja in izdelkov ter storitev
 • Vplivati na povečanje prodaje izdelkov in storitev
 • Izdelke oz. storitve prikazati na privlačen način
 • Usmerjati neodločene kupce, kako izbirati med več istovrstnimi izdelki ali storitvami
 • Delovati na spremembo ustaljenih navad pri porabi izdelkov ali storitev

Poznamo različne oblike:

 • Oglaševanje objekta – v tem primeru opozarjamo na določen izdelek. Uporabljajo ga proizvodna podjetja, ki nimajo neposrednega stika s končnimi porabniki. Poslužujejo se javnih medijev.
 • Oglaševanje subjekta – to obliko uporabljajo trgovska podjetja, ki neposredno komunicirajo s porabniki. Ne nanaša se zgolj na en izdelek ampak na celotno ponudbo in podjetje. Gradi poslovni ugled in izpostavlja pozitiven odnos do porabnikov
 • Osebno oglaševanje je usmerjeno na posameznika: predstavitveni razgovor, prodajno pismo, testiranje izdelkov …
 • Množično oglaševanje je usmerjeno na širšo ciljno skupino: tiskani mediji, zunanje oglasne površine, digitalni mediji …

Delimo ga lahko  tudi po namenu:

 • za vzpodbujanja povpraševanja
  • Začetno, ko uvajamo nov ali izboljšan izdelek oz. storitev
  • Konkurenčno, ko poudarjamo vrednost izdelka, storitve ali blagovne znamke ter posebne koristi za kupca
  • Primerjalno, ko svoj izdelek ali storitev primerjamo z enim ali več konkurenčnimi in poudarjamo prednosti za kupca v primeru izbire naše ponudbe
 • z namenom spominjanja na izdelek, ko kupce želim samo spomniti, da je naša ponudba še na voljo in jim zagotoviti, da je njihova izbira pravilna
 • z namenom spopadanja s konkurenti – gre za defenzivno oglaševanje, ki nima osnovnega namena pospeševanje prodaje, ampak preprečitev konkurentom vstop na trg
 • z namenom minimiziranja nihanj pri prodaji, do katerih prihaja zaradi sezon, praznikov, vremenskih vplivov … V tem primeru opozarjamo na možnost predčasnega nakupa ali prenosa nakupa na kasnejše obdobje
oglasevanje