Celostna grafična podoba

Celostna grafična podoba


Celostna grafična podoba - korak do prepoznavnosti

Celostna grafična podoba ali krajše CGP, je temelj graditve image-a oziroma podobe podjetja ali blagovne znamke. Pomembna je za identiteto in prepoznavnost na trgu. Na simbolni ravni predstavlja tako vrednote podjetja, cilje in dejavnost. Celostna grafična podoba je pomemben dejavnik komunikacije s ciljnimi skupinami, ki jih želimo doseči.

S sodobno in atraktivno podobo tiskovin, spletne strani, embalaže in na sploh vseh komunikacijskih sredstev, podjetja ali blagovne znamke, pokažemo kdo smo, kakšno sporočilo želimo sporočiti, koga nagovarjamo in kakšen je naš odnos do javnosti.

Celostna grafična podoba podjetja je korak k doseganju boljšega tržnega deleža in prepoznavnosti na tržišču, ki je vedno bolj zasičeno.

Celostna grafična podoba mora biti prepoznavna in unikatna, saj je tržišče polno konkurenčnih podjetij in izdelkov.


Učinkoviti na trgu

Celostna grafična podoba gradi na značilni pojavnosti, ki izraža želeno identiteto podjetja ali blagovne znamke, z opredeljeno značilno podobo likovnih komunikacijskih sredstev. Daje vtis načrtovane, vedno prepoznavne urejenosti vizualnega gradiva, ki se po svoji unikatni prepoznavni podobi razlikuje od konkurenčnih podjetij.

Osnovni element celostne grafične podobe je logotip. Logotip je sestavljen iz simbola in besednega dela. Je sestavljen iz tipične prepoznavne tipografije črk in značilnih barv. V grafičnih smernicah so predpisani vsi značilni grafični elementi: primarne in sekundarne tipografije črk, določene so primarne in sekundarne barve, postavitve in razmerja med grafičnimi elementi in morebitne simbolne fotografije, ki so prav tako lahko sestavni del značilne pojavnosti podjetja ali blagovne znamke.

Pravilno združevanje in pozicioniranje vseh naštetih elementov na vizualnih komunikacijskih sredstvih (vizitka, dopisi, računi, kuverte, mape, predstavitveni in propagandni materiali - skratka vse tiskovine in druga komunikacijska sredstva) tvori uspešno, celostno prepoznavno podobo podjetja ali blagovne znamke.

Konsistentna in dosledna uporaba elementov in smernic vizualne podobe podjetja oziroma predpisanih grafičnih elementov, je osnova za dolgotrajno unikatno prepoznavnost na trgu.


Pokažimo, da nam ni vseeno kako nas ljudje vidijo.

 • Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije CGP
  Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije CGP
 • Remix CGP
  Remix CGP
 • Proinfra CGP
  Proinfra CGP
 • MT Rudolf CGP
  MT Rudolf CGP
 • Glasbena šola Karol Pahor Ptuj
  Glasbena šola Karol Pahor Ptuj
 • 2SoKroG
  2SoKroG
 • Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže: sklop 2
  Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže: sklop 2
 • Munda harmonike
  Munda harmonike
 • Komunala Ptuj
  Komunala Ptuj
 • Projekt GORKI2 - Vrnimo vodo naravi
  Projekt GORKI2 - Vrnimo vodo naravi
 • E-zavod
  E-zavod
 • Vitales
  Vitales
 • Magic kozmetični salon
  Magic kozmetični salon
 • Impresstec
  Impresstec
 • Glasbena šola Karol Pahor Ptuj
  Glasbena šola Karol Pahor Ptuj
 • Dem
  Dem
 • Agrožita
  Agrožita
 • Košaki
  Košaki
 • Vista
  Vista
 • Lekarne Ptuj dogodek
  Lekarne Ptuj dogodek
 • Elektro material blagovna znamka
  Elektro material blagovna znamka
 • Evrografis
  Evrografis