Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. sklop (2. faza) GORKI2

  • Projekt GORKI2 - Vrnimo vodo naravi
    Projekt GORKI2 - Vrnimo vodo naravi
  • Projekt GORKI2 - Vrnimo vodo naravi
    Projekt GORKI2 - Vrnimo vodo naravi
  • Izdelava spletnih strani Gorki2
    Izdelava spletnih strani Gorki2