Oglasne površine

Oglasne površine


Jumbo plakati

Na področju Ptuja in okolice imamo na frekventnih in atraktivnih lokacijah jumbo plakatne površine.
Lokacije jumbo plakatov


Oglaševanje na drogovih javne razsvetljave

V ptujski občini ponujamo oglaševanje na drogovih javne razsvetljave, ki predstavljajo atraktivno možnost oglaševanja. Vašo dejavnost boste lahko predstavili na reklamni površini na prometno najbolj frekventnih lokacijah.