Odnosi z javnostmi

Odnosi z javnostmi


Na področju odnosov z javnostmi izvajamo projekte, ki zajemajo širok spekter aktivnosti: komuniciranje z različnimi javnostmi, organizacijo dogodkov (simpoziji, otvoritve, ...), organizacijo novinarskih konferenc, komuniciranje z mediji.
Naši naročniki so podjetja in javne institucije.

Reference

  • Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. sklop (2. faza), GORKI2 (www.gorki2.si)
  • »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže: sklop 2 (Občina Prevalje)« (www.cistilnanapravaprevalje.si)
  • Izdelava strategije in orodij komuniciranja z javnostjo za projekt "Celovito varovanje vodnih virov podtalnice ptujskega polja - I. faza"
  • Izvedba ukrepov obveščanja javnosti v okviru projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Ptujskega polja« (www.ptujsko-polje.si)
  • Organizacija in izvedba strokovne konference na temo zaščite voda in narave s predstavitvijo dobrih praks, inovativnih ukrepov in rešitev  v sklopu projekta “DOBRA VODA ZA VSE
  • Izvedba komunikacijskih in marketinških aktivnosti v sklopu projekta CIP Eco – innovation: SELF PROP RAIL; (celostna podoba blagovne znamke samohodnih vagonov, zunanja analiza trga (osrednji in vzhodni del Evrope), marketinški plan, komunikacijska strategija, odnosi z javnostmi, nastopi na sejmih, spletna stran - www.selfproprail.eu
  • Komunikacijska podpora - strategija komuniciranja in izvajanja odnosov z javnostmi za Direkcijo Republike Slovenije za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo.
  • Izdelava grafične podobe in promocijskih gradiv ter informiranje javnosti v zvezi s projektom Konceptualni načrt vzpostavitve Znanstvenega parka v Mariboru