Koristne objave

»Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Meže«

odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže sklop 2

Spletna stran projekta: https://www.cistilnanaprava-crna.si/

Altius d.o.o. – partner projekta na področju obvešča javnosti


Povzetek:
Predmet projekta »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Meže v Občini Črna na Koroškem« je dograditev kanalizacijskega sistema v aglomeraciji ID 8027 Podpeca. Izvedba je predvidena na območjih Spodnje Javorje, Pristava in Mušenik.

Operacija vključuje izgradnjo manjkajočega dela kanalizacijskega omrežja, ki obsega:

 • izgradnjo 2,6 km kanalizacijskega omrežja,
 • izgradnjo čistilne naprave velikosti 3.200 PE.
Read more ...

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU MEŽE: SKLOP 2 (OBČINA PREVALJE)

odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže sklop 2

Informacije o projektu:

»ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU MEŽE: SKLOP 2 (OBČINA PREVALJE)«
Spletna stran: www.cistilnanapravaprevalje.si

Altius d.o.o. – partner projekta na področju obvešča javnosti

Povzetek:

Investicija v odvajanje in čiščenje odpadne vode v aglomeraciji ID 8136 Prevalje v občini Prevalje bo izvedena s ciljem izgradnje ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod na območju mesta Prevalje. Gre za aglomeracijo z več kot 2.000 PE, ki so v operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, ki se zaključuje na čistilni napravi, in sicer skladno z evropskimi direktivami na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter s predpristopno pogodbo in ciljem zmanjšanja vplivov na okolje onesnaževalcev aglomeracij.

V okviru projekta bo izgrajeno naslednje:

 • 353 m kanalov za odpadno vodo;
 • 2 razbremenilnika;
 • 4 črpališča;
 • ČISTILNA NAPRAVA (7.000 PE).
Read more ...

GORKI2

NOT TRANSLATED

self-prop-rail

Informacije o projektu:

GORKI2 - Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. sklop (2. faza)
Spletna stran: www.gorki2.si

Altius d.o.o. – partner projekta na področju obvešča javnosti

Povzetek:

Projekt Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. sklop (2. faza), krajše poimenovan GORKI2 (2. sklop, 2. faza) oziroma GORKI2, je projekt celovitega sistema odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v dveh aglomeracijah: aglomeraciji Britof-Predoslje in aglomeraciji Mlaka pri Kranju. Vzporedno z gradnjo komunalne infrastrukture za odvajanje odpadne vode bo na omenjenih območjih obnovljen javni vodovod. Zgrajeni bosta meteorna kanalizacija (za odvajanje meteorne vode z javnih površin) in javna razsvetljava.

Rezultati projekta:

 • najmanj 95-odstotno priključenost na enoten kanalizacijski sistem, ki se zaključuje s Centralno čistilno napravo Kranj, in sicer na območjih Mlake in Britofa ter v naseljih Orehovlje in Predoslje,
 • najmanj 97-odstotno opremljenost območij z odvajanjem in čiščenjem komunalnih odpadnih voda,
 • zgrajenih bo nekaj več kot 17 kilometrov kanalizacijskega omrežja,
 • na območju aglomeracije Britof-Predoslje bo zgrajenih pet črpališč za odpadne vode,
 • poleg infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda bo na tem območju obnovljen tudi vodovod, obnovljeni in dograjeni pa bosta tudi meteorna kanalizacija ter javna razsvetljava. Dodatno bo na delu nevarnega cestišča v Britofu zgrajen pločnik.
Read more ...

self-prop-rail

Project full title: Market introduction of a self-propelled bulk carriage
Project acronym: SELF PROP RAIL
Website: www.selfproprail.eu


SELF PROP RAIL
will bring a self-propelled bulk carriage, designed for resource-efficient (re)construction of railway infrastructure, to the market.

SELF PROP RAIL contributes by enhancing resource-efficient (re)construction of railway infrastructure. The project will bring a new innovative self-propelled bulk carriage to the market that does not need a locomotive for shuffling and moving during the cargo unloading processes, while at the same time, discharging the required amounts of construction materials precisely where it’s needed.

The carriage saves energy, human resources, and shortens the time of transportation and unloading. It is cost and time efficient, it enables point-to-point transportation, and there is no need for cost-intensive cargo manipulation machinery for freight handling or time-intensive coupling and reloading processes.

During the project, it will obtain all certificates needed for the carriage’s market penetration, develop the market strategy for the introduction of this innovative product, and demonstrate the carriage’s efficiency and qualities in various situations via tests.

The consortium consists of 5 project partners that have expertise in key aspects of the project: technical solutions, testing, life-cycle analysis, marketing, and project management. The project will be implemented in Croatia and its neighbouring countries, and the entire EU-28 is considered as a potential market.


Project information:

 • Key outcome: removing barriers for the market penetration of a self-propelled bulk carriage which increases resource efficiency and reduces negative environmental impacts during railway maintenance/construction.
 • Impacts: Reduced resource needs (deployment of locomotives), energy consumption and pollutant emissions resulting from railway construction and reconstruction.
 • Expected uptake: For the purpose of this project, future investments in (re)construction of the railways in the Southeast European market have been taken into consideration. According to plans covering up to 2015, 976.2 km of railway lines will be reconstructed and 327.8km of new railway lines will be constructed. By 2015, the self-propelled carriages could be used in at least 10% of all railway construction activities, which would include the construction or reconstruction of 130 km of railway.
 • Potential market: Southeast Europe is set as a target market since there are comprehensive plans for construction and reconstruction of the railways by 2015. However, our long-term potential market consists of the 370,000 km of already built European railways that need reconstruction every 20 years
Read more ...