SELF PROP RAIL

SELF PROP RAIL

self-prop-rail

Informacije o projektu:
SELF PROP RAIL
- Uvedba samohodnega vagona za prevoz razsutega tovora na trg
Spletna stran: www.selfproprail.eu

Povzetek

Projekt SELF PROP RAIL prispeva k izboljšanju učinkovite rabe virov pri izgradnji/obnovi železniške infrastrukture. Pri projektu je cilj konzorcija uvesti na trg nov, inovativen samohodni vagon za prevoz razsutega tovora, ki pri razkladanju oz. premiku tovora ne potrebuje lokomotive, hkrati pa lahko raztovori potrebno količino gradbenega materiala točno tam kjer je to potrebno.

Cilj projekta je pridobiti vse certifikate, ki so potrebni za prodor samohodnega vagona na trg, razviti marketinško strategijo za predstavitev tega inovativnega proizvoda ter preko testov demonstrirati učinkovitost in kvalitete vagona v različnih situacijah. Komercializacija samohodnega vagona za prevoz razsutega tovora bo povzročila, da bo za gradnjo oz. obnovitev železniške infrastrukture potrebno manj sredstev z možnostjo uporabe teh sredstev v drugih sektorjih – npr. pri logistiki.

Konzorcij sestavlja 5 projektnih partnerjev, ki imajo strokovno znanje in izkušnje pri ključnih elementih projekta: tehnične rešitve, testiranje, analiza življenjskega cikla ter marketing in projektni management. Projekt se bo izvajal na Hrvaškem in v sosednjih državah, kot potencialni trg pa se šteje celotna Evropska unija.

Pričakovani in/ali doseženi rezultati:

  • Ključni rezultati: odpraviti ovire za prodor samohodnega vagona za prevoz razsutega tovora na trg, kar bo povečalo učinkovitost virov in zmanjšalo negativne vplive na okolje  pri izgradnji oz. obnovi železniške infrastrukture.
  • Učinki: Zmanjšanje potreb po virih (uporaba lokomotiv) ter zmanjšanje porabe energije in emisij, ki nastajajo pri izgradnji oz. obnovi železniške infrastrukture.
  • Pričakovana uporaba: Za namen tega projekta so se upoštevale prihodnje naložbe v rekonstrukcijo železnic na trgu jugovzhodne Evrope. V skladu z načrti, ki segajo do leta 2015, bo rekonstruiranih 976,2 km, zgrajenih pa 327,8 km novih železniških prog. Do leta 2015 bi lahko bili samohodni vagoni za prevoz razsutega tovora uporabljeni v vsaj 10% vseh železniških gradbenih aktivnosti, kar bi vključevalo gradnjo oz. obnovo 130 km železnice.
  • Potencialni trg: Kot ciljni trg  je določena jugovzhodna Evropa, saj za to področje obstajajo obširni načrti za gradnjo in obnovo železnic do leta 2015. Naš dolgoročni potencialni trg pa obsega 370.000 km že zgrajenih evropskih železnic, ki potrebujejo obnovo vsakih 20 let.