Koristne objave

GORKI2

self-prop-rail

Informacije o projektu:

GORKI2 - Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. sklop (2. faza)
Spletna stran: www.gorki2.si

Altius d.o.o. – partner projekta na področju obvešča javnosti

Povzetek:

Projekt Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. sklop (2. faza), krajše poimenovan GORKI2 (2. sklop, 2. faza) oziroma GORKI2, je projekt celovitega sistema odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v dveh aglomeracijah: aglomeraciji Britof-Predoslje in aglomeraciji Mlaka pri Kranju. Vzporedno z gradnjo komunalne infrastrukture za odvajanje odpadne vode bo na omenjenih območjih obnovljen javni vodovod. Zgrajeni bosta meteorna kanalizacija (za odvajanje meteorne vode z javnih površin) in javna razsvetljava.

Rezultati projekta:

  • najmanj 95-odstotno priključenost na enoten kanalizacijski sistem, ki se zaključuje s Centralno čistilno napravo Kranj, in sicer na območjih Mlake in Britofa ter v naseljih Orehovlje in Predoslje,
  • najmanj 97-odstotno opremljenost območij z odvajanjem in čiščenjem komunalnih odpadnih voda,
  • zgrajenih bo nekaj več kot 17 kilometrov kanalizacijskega omrežja,
  • na območju aglomeracije Britof-Predoslje bo zgrajenih pet črpališč za odpadne vode,
  • poleg infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda bo na tem območju obnovljen tudi vodovod, obnovljeni in dograjeni pa bosta tudi meteorna kanalizacija ter javna razsvetljava. Dodatno bo na delu nevarnega cestišča v Britofu zgrajen pločnik.
Preberi več

SELF PROP RAIL

self-prop-rail

Informacije o projektu:
SELF PROP RAIL
- Uvedba samohodnega vagona za prevoz razsutega tovora na trg
Spletna stran: www.selfproprail.eu

Povzetek

Projekt SELF PROP RAIL prispeva k izboljšanju učinkovite rabe virov pri izgradnji/obnovi železniške infrastrukture. Pri projektu je cilj konzorcija uvesti na trg nov, inovativen samohodni vagon za prevoz razsutega tovora, ki pri razkladanju oz. premiku tovora ne potrebuje lokomotive, hkrati pa lahko raztovori potrebno količino gradbenega materiala točno tam kjer je to potrebno.

Cilj projekta je pridobiti vse certifikate, ki so potrebni za prodor samohodnega vagona na trg, razviti marketinško strategijo za predstavitev tega inovativnega proizvoda ter preko testov demonstrirati učinkovitost in kvalitete vagona v različnih situacijah. Komercializacija samohodnega vagona za prevoz razsutega tovora bo povzročila, da bo za gradnjo oz. obnovitev železniške infrastrukture potrebno manj sredstev z možnostjo uporabe teh sredstev v drugih sektorjih – npr. pri logistiki.

Konzorcij sestavlja 5 projektnih partnerjev, ki imajo strokovno znanje in izkušnje pri ključnih elementih projekta: tehnične rešitve, testiranje, analiza življenjskega cikla ter marketing in projektni management. Projekt se bo izvajal na Hrvaškem in v sosednjih državah, kot potencialni trg pa se šteje celotna Evropska unija.

Preberi več